Πώς να Δοκιμάσετε το VPN σας για Διαρροές και τι Σημαίνουν τα Αποτελέσματά σας

Πώς να Δοκιμάσετε το VPN σας για διαρροές WebRTC και IP

 1. Γράψτε τη δημόσια ΙΡ διεύθυνσή σας πριν συνδεθείτε στο VPN σας.
 2. Συνδεθείτε στο VPN σας.
 3. Ανανεώστε αυτήν τη σελίδα για να κάνετε το τεστ διαρροής. Τα αποτελέσματά σας θα εμφανιστούν στον πίνακα παρακάτω.

Τι Σημαίνουν τα Αποτελέσματά σας

Το τεστ μας ελέγχει δύο τύπους διαρροών — τις IPv6 και τις WebRTC.

Μπορείτε να ελέγξετε αν το WebRTC προκαλεί διαρροή της ΙΡ διεύθυνσής σας συγκρίνοντας την αρχική, πραγματική σας διεύθυνση με τη διεύθυνση ΙΡ που έχετε αφού συνδεθείτε στο VPN σας:

 • Αν η δημόσια ΙΡ διεύθυνσή σας αλλάξει, αυτό σημαίνει ότι είστε ασφαλείς. Η προστασία από διαρροές που προσφέρει το VPN λειτουργεί πραγματικά και το WebRTC δεν μοιράζεται την πραγματική σας διεύθυνση ΙΡ με άλλους ιστότοπους.
 • Αν δεν υπάρχει αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι τόσο η ΙΡ σας όσο και η πραγματική σας τοποθεσία έχουν διαρροή.

Ένα μικρό εικονίδιο που δείχνει ένα μάτι με μια γραμμή κάτω από το “Your IPv6 address” (η IPv6 διεύθυνσή σας) σάς λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή IPv6. Αν δείτε μια σειρά αριθμών κάτω από το “Your IPv6 address,” αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαρροή.

Πώς να Διορθώσετε Διαρροές Ipv6 και WebRTC

Πώς να Διορθώσετε μια Διαρροή WebRTC

Μην ανησυχείτε — η απενεργοποίηση του WebRTC δεν θα σάς εμποδίσει να χρησιμοποιείτε τους αγαπημένους σας ιστότοπους. Ορισμένες υπηρεσίες VoIP (όπως το Discord και το Zoom) δεν θα λειτουργούν πια μέσα από τον περιηγητή σας, αλλά μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε τις αυτόνομες εφαρμογές τους χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο το προσωπικό σας απόρρητο.

1. Χρησιμοποιήστε ένα VPN με Προστασία από Διαρροές WebRTC και IP

Υπάρχει ένας απλός τρόπος για να διορθώσετε ένα πρόβλημα WebRTC: χρησιμοποιήστε ένα VPN με ισχυρότερη προστασία από διαρροές. Αν η πραγματική σας διεύθυνση ΙΡ εκτίθεται όταν είστε συνδεδεμένοι σε έναν διακομιστή, είναι πολύ πιθανόν αυτό να συμβαίνει επειδή το VPN σας δεν έχει προστασία από διαρροές.

Αυτά τα VPN μπλοκάρουν τις διαρροές (και προστατεύουν την ΙΡ σας) χωρίς να σάς εμποδίζουν να χρησιμοποιήσετε εντελώς το WebRTC (και οι εφαρμογές που βασίζονται σ’ αυτό). Αυτό σημαίνει ότι είστε ασφαλείς από διαρροές και μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως το Facebook Messenger και το WhatsApp  κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε αν απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το WebRTC.


2. Χειροκίνητη Απενεργοποίηση του WebRTC

Μπορείτε επίσης να προστατέψετε τον εαυτό σας από διαρροές απενεργοποιώντας το WebRTC στις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Αυτό είναι πιο περίπλοκο και δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην έκδοση του περιηγητή σας στους ιστότοπους που εξαρτώνται από το WebRTC.


Firefox

 1. Πληκτρολογήστε “about:config” στη γραμμή διευθύνσεών σας και μετά πατήστε enter.
 2. Κάντε κλικ στο “Accept the Risk and Continue” (αποδεχτείτε το ρίσκο και συνεχίστε) — αυτή η προειδοποίηση υπάρχει μόνο για να σάς ενημερώσει ότι πρόκειται να έχετε πρόσβαση σε προηγμένες ρυθμίσεις για τον περιηγητή σας (δεν υπάρχει κανένα ρίσκο).
 3. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε “media.peerconnection.enabled”.
 4. Αλλάξτε τη ρύθμιση στο “false”. Τώρα, είστε προστατευμένοι από διαρροές WebRTC.

Chrome

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το WebRTC στις ρυθμίσεις του Chrome, οπότε θα πρέπει να κατεβάσετε μια επέκταση από κάποιον τρίτο η οποία θα μπορέσει να το κάνει για εσάς.

 1. Πηγαίνετε στο διαδικτυακό κατάστημα του Google Chrome.
 2. Αναζητήστε το WebRTC Control και μετά κάντε κλικ για να το ανοίξετε.
 3. Κάντε κλικ στο “Add to Chrome” (προσθήκη στον Chrome) και μετά στο “Add extension” (προσθήκη επέκτασης).

Opera και Yandex

 1. Πηγαίνετε στοκατάστημα επεκτάσεων του Opera και αναζητήστε το WebRTC Control.
 2. Κάντε κλικ στο WebRTC Control και μετά κάντε κλικ στο “Add to Opera” (προσθήκη στον Opera)
 3. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου που λέει “click to start using” (κάντε κλικ για να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε). Αυτό ενεργοποιεί το μπλοκάρισμα του WebRTC.

Safari

 1. Πηγαίνετε στο Preferences (προτιμήσεις) > Advanced (προηγμένες)
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στο “Show Develop menu in menu bar” (εμφάνιση αναπτυσσόμενου μενού στη γραμμή του μενού).
 3. Κάντε κλικ στο “Develop” (ανάπτυξη) και πηγαίνετε στο “WebRTC”.
 4. Επιλέξτε το “Disable ICE Candidate Restrictions” (απενεργοποίηση περιορισμών ICE Candidate).

Microsoft Edge

Ο Microsoft Edge δεν σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το WebRTC, αλλά μπορείτε να κρύψετε την ΙΡ διεύθυνσή σας, για να μειώσετε τις πιθανότητες διαρροής.

 1. Στη γραμμή των διευθύνσεών σας, πληκτρολογήστε “about: flags” και μετά πατήστε το enter. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο κάτω μέρος της λίστας των ρυθμίσεων.
 2. Επιλέξτε το “Hide my local IP address over WebRTC connections” (απόκρυψη της τοπικής ΙΡ διεύθυνσής μου μέσω των συνδέσεων WebRTC.

Brave

 1. Πηγαίνετε στο “Preferences” (προτιμήσεις) και κάντε κλικ στο “Shields” (ασπίδες) και μετά στο “Fingerprinting Protection” (προστασία δακτυλικών αποτυπωμάτων).
 2. Επιλέξτε το “Block all fingerprinting” (μπλοκάρισμα όλων των δακτυλικών αποτυπωμάτων) στο αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο “Preferences” (προτιμήσεις) και κάντε κλικ στο “Security” (ασφάλεια), και μετά στο “WebRTC IP Handling Policy” (πολιτική χειρισμού WebRTC IP).
 4. Επιλέξτε το “Disable Non Proxied UDP” (απενεργοποίηση Non Proxied UDP)

Android

Ο Chrome για Android σάς δίνει μια πειραματική λειτουργία για να απενεργοποιήσετε το WebRTC:

 1. Ανοίξτε τον περιηγητή σας.
 2. κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων και πληκτρολογήστε “chrome://flags/#disable-webrtc”.
 3. Πατήστε το “Enable” (ενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε το WebRTC.

Επειδή αυτή είναι μια πειραματική λειτουργία και η ασφάλειά σας δεν είναι εγγυημένη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα VPN με προστασία από διαρροές για επιπρόσθετη ασφάλεια.


iOS

Όπως ο Chrome για Android, έτσι και ο Safari για iOS έχει μια πειραματική λειτουργία για το μπλοκάρισμα του WebRTC. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ασφαλές VPN που θα διατηρήσει την ασφάλειά σας.

 1. Ανοίξτε το “Settings” (ρυθμίσεις) και κάντε κλικ στο “Safari”.
 2. Πατήστε στο “Advanced” (προηγμένα) και μετά στο “Experimental features” (πειραματικά χαρακτηριστικά).
 3. Αλλάξτε τη ρύθμιση στο “Remove Legacy WebRTC API” (κατάργηση του Legacy WebRTC API).

Πώς να Διορθώσετε μια Διαρροή Ipv6

1. Μεταβείτε σε ένα VPN με Προστασία από Διαρροές IPv6

Ο ευκολότερος τρόπος για να διορθώσετε αυτού του είδους τη διαρροή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα VPN που μπλοκάρει τα αιτήματα IPv6. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για να εμποδίσετε τους ιστότοπους να βλέπουν την IPv6 διεύθυνσή σας.


2. Απενεργοποιήστε το IPv6 στη Συσκευή σας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το IPv6 στις ρυθμίσεις του δικτύου σας, αλλά αυτή η επιλογή είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί ορισμένες τεχνικές δεξιότητες για να ολοκληρωθεί.


Windows

 1. Πατήστε το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο R για να ανοίξετε το πλαίσιο εντολών.
 2. Πληκτρολογήστε “control panel” (πίνακας ελέγχου) μέσα στο πλαίσιο διαλόγου και μετά κάντε κλικ στο “OK”.
 3. Κάντε κλικ στο “Network and Internet” (δίκτυο και διαδίκτυο) και μετά στο “Network and Sharing Centre” (Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο “Change adapter settings” (αλλαγή ρυθμίσεων του adapter).
 4. Κάντε διπλό κλικ στη σύνδεση στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε και επιλέξτε το “Properties” (ιδιότητες).
 5. Αφαιρέστε την επιλογή από το κουτάκι που βρίσκεται δίπλα στο “Internet Protocol Version 6” και μετά κάντε κλικ στο “OK” για να απενεργοποιήσετε το IPv

macOS

 1. Ανοίξτε το Launchpad και μετά ανοίξτε το Terminal.
 2. Πληκτρολογήστε: “networksetup -setv6off Ethernet && networksetup -setv6off Wi-Fi” και μετά πατήστε το enter.

Linux (Debian)

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού και πληκτρολογήστε “sudo nano /etc/sysctl.conf”.
 2. Πηγαίνετε στο κάτω μέρος του αρχείου και πληκτρολογήστε:
  net.ipvconf.all.disable_ipv6 = 1
  net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
  net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το. Μετά κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Android

 1. Ανοίξτε το μενού με τις ρυθμίσεις και μετά κάντε κλικ στα Connections > Mobile networks > Access Point Names (συνδέσεις > δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > ονόματα σημείων πρόσβασης).
 2. Κάντε κλικ στο όνομα του παρόχου σας και μετά κάντε κλικ στο πρωτόκολλο APN.
 3. Επιλέξτε το IPv4. Είστε έτοιμοι!

iOS

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του IPv6 στην iOS συσκευή σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιλέξετε ένα VPN με ισχυρή προστασία από διαρροές για να κρατήσετε μυστική την ΙΡ διεύθυνσή σας.


Συχνές Ερωτήσεις για τις Διαρροές WebRTC και IPv6

🤓 Τι είναι το WebRTC — είναι επικίνδυνο;

Το WebRTC είναι ένα ΑΡΙ (Application Programming Interface) JavaScript το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον περιηγητή σας να έχει πρόσβαση στο μικρόφωνο και την κάμερά σας. Εσείς το χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μια βιντεοκλήση στο Messenger, στέλνετε μια φωνητική υπενθύμιση ή βγαίνετε ζωντανά στο Facebook. Αν έχετε ποτέ δει ένα αναδυόμενο παράθυρο που ζητάει την άδειά σας να έχει πρόσβαση στο μικρόφωνο ή την κάμερά σας, αυτό είναι το WebRTC.

Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το WebRTC — μπορεί να έχει πρόσβαση στην πραγματική σας διεύθυνση ΙΡ (ακόμα κι’ αν χρησιμοποιείτε VPN). Αυτό σημαίνει ότι το WebRTC είναι επικίνδυνο επειδή μπορεί να κοινοποιήσει την τοποθεσία σας σε άλλους ιστότοπους χωρίς την άδειά σας.

😁 Πώς μπορώ να ελέγξω αν το WebRTC διαρρέει την ΙΡ διεύθυνσή μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας εργαλείο που κάνει τεστ για διαρροές για να μάθετε αν πράγματι έχετε διαρροή WebRTC. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να συγκρίνετε την πραγματική διεύθυνσή σας (πριν συνδεθείτε σε VPN) με την ΙΡ του VPN σας.

Δείτε πώς:

 1. Ανοίξτε το εργαλείο μας για τεστ διαρροών και γράψτε τη δημόσια διεύθυνσή σας ΙΡ
 2. Συνδεθείτε στον διακομιστή του VPN σας
 3. Ανανεώστε τη σελίδα για να κάνετε μια δεύτερη δοκιμή
 4. Συγκρίνετε τη νέα δημόσια ΙΡ διεύθυνσή σας με εκείνη που γράψατε στο βήμα #1.

Αν η IP διεύθυνσή σας δεν αλλάξει μετά τη σύνδεσή σας στο VPN, το WebRTC διαρρέει την πραγματική σας τοποθεσία.

😍 Πώς μπορώ να αποτρέψω τις διαρροές WebRTC και IP;

Μπορείτε να διορθώσετε μια διαρροή απενεργοποιώντας το WebRTC στον περιηγητή σας, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα αποκλεισμού από κάποιον τρίτο, ή κάνοντας σύνδεση σε ένα VPN που έχει προστασία από διαρροές.

Είναι ασφαλές να απενεργοποιήσετε το WebRTC στον περιηγητή σας, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το WebRTC (όπως οι κλήσης μέσω του Facebook Messenger) δεν θα λειτουργούν πια.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης δεν σάς επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε το WebRTC, οπότε θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια επέκταση από κάποιον τρίτο (όπως το WebRTC Control).

Η πιο εύκολη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα VPN με ενσωματωμένη προστασία από διαρροές WebRTC και IP, ώστε να μην ανησυχείτε για το πώς θα αλλάξετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας.

😇 Αποτρέπουν όλα τα VPN τις διαρροές WebRTC;

Όχι. Για να σάς προστατέψει ένα VPN από διαρροές, θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από το WebRTC.

Η προστασία από διαρροές εμποδίζει το WebRTC να μοιραστεί την πραγματική σας διεύθυνση ΙΡ με διάφορους ιστότοπους. Χωρίς αυτήν την επιπρόσθετη λειτουργία ασφαλείας, το VPN σας δεν έχει τη δυνατότητα να σάς προστατέψει.

Εγώ δοκίμασα διάφορες υπηρεσίες και διαπίστωσα ότι ορισμένα VPN σάς επιτρέπουν να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το WebRTC, αλλά σάς προστατεύουν από διαρροές εξαναγκάζοντας το API να χρησιμοποιεί την ανώνυμη διεύθυνση ΙΡ του VPN αντί για την πραγματική σας διεύθυνση ΙΡ.