Υπάρχουν δύο μεγάλες απειλές που μπορούν να εμποδίσουν τη λειτουργία του VPN σας:
1. Διαρροές WebRTC: Στέλνουν την πραγματική ΙΡ διεύθυνσή σας και την τοποθεσία σας σε διάφορους ιστότοπους, ακόμη κι’ αν χρησιμοποιείτε ένα VPN.
2. Διαρροές IPv6: Δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους ιστότοπους να βλέπουν μια διαφορετική παραλλαγή της αρχικής σας ΙΡ. Αυτό όμως αποκαλύπτει την τοποθεσία σας. Τα περισσότερα VPN μπλοκάρουν το WebRTC και το IPv6, αλλά η προστασία που προσφέρουν δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Ο μόνος τρόπος να μάθετε ότι είστε ασφαλείς είναι να κάνετε ένα τεστ για διαρροή WebRTC και IPv6.