Εξήγηση του προβλήματος


Το WebRTC είναι ένα πρωτόκολλο που βασίζεται σε JavaScript και μπορεί να διαρρεύσει την πραγματική σας διεύθυνση IP πίσω από το VPN ή τον Tor Περιηγητή σας. Αυτό το εργαλείο εξετάζει αν είστε ευάλωτοι σε Διαρροή ΙΡ WebRTC.